Sepet 0

Sepetinizde 0 Ürün Bulunmaktadır. ÜrünlerTutar

Zeytinyağı

ZEYTİNYAĞI ÜZERİNE 64 ÖNKOŞULSUZ SORU
ya da
ZEYTİNYAĞI İLE BİR YOL ARKADAŞLIĞI ÖYKÜSÜ*

Prologue

Dhara zeytinyağı, aşağıda sadece belli başlı olanları belirtilmiş bulunan çok sayıda temel sorunun ve bunlara bağlı olan çok daha fazla sayıda alt-sorunun cevaplarının aranma yolculuğunun doğrudan ve doğal bir sonucu olarak üretilmektedir.

Söz konusu bu önkoşulsuz soru sorma, bıkmadan cevap arama, keyifli yanıt elde etme, elde edilen bilginin pratiğe meraklı bir yansıtılışı ve pratikle zorlu bir biçimde sınanışı sürecinin sonucunda temelleri en az üç bin yıl öncesine dayanan ancak, neredeyse, bütünüyle unutulmaya yüz tutmuş zeytin ve zeytinyağı üretim yöntemleri tekrardan gün ışığına çıkarılmış ve günümüz bilincinin önkoşulsuz, amansız ancak iyi niyetli sorgusundan geçirilerek geliştirilmiştir. Tanımlanan geliştirme süreci de kapalı ya da dönemsel değildir; tam tersine açık uçlu ve sürekli kılınmıştır.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın insanoğlunun yarattığı kavramların ve ilişkilerin sorgulandığı ve yeniden tanımlandığı bir çağ olması gerekmiyor mu? Bizim başlangıç noktamız da zeytinyağı oldu. Aşağıdaki soruların bir düzeye kadar derinleştirilmiş cevapları bile zeytinyağı kavramımızı ve algımızı inanılmaz düzeylerde değişikliklere uğrattı. Beraberce ve karşılıklı olarak, hep birlikte değişim geçirmeye başladık.

Biz zeytinyağını anlamak, tanımak için çaba gösterdik; o ise kendimizi tanımamız için bize bilgi ve enerji sundu; cömertliği ile bizleri utandırdı.

Sorgulanarak geliştirilmiş bu üretim yönteminin bütününe, paradigmalarla sınırlandırılmamış geçmişimize saygımızdan antik baskı yöntemi (antique press method) adını verdik. Amacımız mı? Belki çocukça gelecek ancak kendimiz ve çocuklarımız için, ellerimizin altında, evlerimizde, banyolarımızda, mutfaklarımızda ve sofralarımızda bulunmasını istediğimiz gibi, gözümüze, gönlümüze, aklımıza, tenimize ve damağımıza layık bir zeytinyağı üretmeye çabalıyoruz. Her hasatta, her şişede, her damlada ve sürekli olarak...

Gördüğünüz, ellerinizde tuttuğunuz şişeler kendi ihtiyacımızdan fazla olan zeytinyağımızın bir kısmından ibarettir.

Bilgi, sevgi ve özgürlük yaşadığımız çağın paylaştıkça çoğalan anomalileridir. Aşağıdaki soruların en azından ulaşabildiğimiz düzeydeki mevcut cevaplarını, önkoşulsuz merakının peşinden gitmekten aldığı hazzı bir türlü bırakamayanlarla paylaşmak ve tartışmak keyfinden bizi yoksun bırakmamanızı diliyoruz.

DHARA


 

Allegro non-troppo

 1. Yağ nedir?
 2. Zeytin nedir?
 3. Zeytinyağı nedir?
 4. İnsan beslenmesinde yağın yeri ne kadar önemlidir?
 5. İnsan beslenmesinde her yağın etkisi aynı mıdır?
 6. İnsan beslenmesinde her yağın farklı etkisinin olması sadece farklı yağlar olmalarından mı kaynaklanır?
 7. Zeytinyağı sadece vasat, sıradan bir gıda mıdır?
 8. Zeytinyağının içeriğinde hangi maddeler bulunur?
 9. Zeytinyağının içeriğinde bulunan tüm maddeler açık ve yaygın bir biçimde bilinmekte midir?
 10. Zeytinyağının içeriğinde bulunan tüm maddelerin hem bireysel olarak, tek tek hem de bileşik bir biçimde insan sağlığı üzerindeki bütünlüklü etkileri ne düzeyde bilinmektedir?
 11. Zeytinyağı kullanımının kötü yan etkileri var mıdır?
 12. Zeytinyağının insan kullanımı için çok önemli olması sadece gıda açısından mı geçerlidir?
 13. Zeytinyağının gıda dışı genel kullanım alanları nelerdir?
 14. Zeytinyağının insana faydalı ya da diğer yağlara kıyasla daha faydalı olduğu doğru mudur? Yoksa bu önerme bir şehir efsanesinden mi ibarettir?
 15. Her zeytinyağı aynı mıdır?
 16. Diğer tüm koşullar sabit iken yan yana duran iki zeytin ağacının meyvelerinden elde edilen yağlar tamamen aynı olur mu?
 17. İyi ile kötü zeytinyağı arasındaki fark çok mu büyüktür?
 18. En kötü zeytinyağı dahi en azından zeytinyağı ise en iyi zeytinyağı nedir?
 19. Zeytinyağı söz konusu olduğunda kalite kavramı günümüzde, genel olarak hangi unsurları içermektedir ve, daha da önemlisi, hangi unsurları içermelidir?
 20. Zeytinyağlarının kıyaslanmasında iyi ile kötünün ayrıştırılması için nelere dikkat etmek gereklidir?
 21. İyi ile kötü zeytinyağının ayrıştırılması için tüm üretim sürecinin incelenmesi ve laboratuar deneylerinin sonuçlarının göz önünde bulundurulması zorunlu mudur?
 22. Sıradan koşullar altında, gündelik yaşam içerisinde iyi ile kötü zeytinyağının ayrımına varılması için nelere dikkat edilmelidir? Böylesi bir çabanın ortalama başarı düzeyi söz konusu çabayı destekler mi yoksa rafa kaldırılmasını mı önerir?
 23. Zeytinyağının asitliği ne demektir?
 24. Zeytinyağının kalitesinin ölçülmesi için sadece asitlik düzeyinin göz önünde bulundurulması yeterli midir? Neden?
 25. Zeytinyağını etkileyen faktörler nelerdir?
 26. Zeytinyağını etkileyen kontrol dışı faktörler nelerdir?
 27. Zeytinyağını etkileyen kontrol edilebilen faktörler nelerdir?
 28. Zeytinyağı, üretim sürecinin bütününden ne düzeyde etkilenir?
 29. Riviera zeytinyağı nedir?
 30. Sızma zeytinyağı nedir?
 31. Üretim sırasında zeytinyağını etkileyen ana aşamalar kaç tanedir? Bunlar nelerdir?
 32. Organik, natürel ya da doğal olarak adlandırılan üretim süreçleri aynı mıdır?
 33. Organik üretimin diğerlerinden farkı nedir?
 34. Organik üretimin diğer yöntemlere göre farkı ya da farkları nasıl anlaşılır?
 35. Zeytin ağacı kendisine davranışa bir tepki gösterir mi?
 36. Zeytinin toplanmasında kullanılan farklı yöntemler var mıdır?
 37. Zeytin toplama yöntemleri zeytinyağını etkiler mi?
 38. Var yılı, yok yılı ne demektir?
 39. Erken hasat ne demektir? Erken hasada bağlı olarak elde edilen zeytinyağının farkı nedir?
 40. Zeytinin toplanması ile zeytinyağı tesisine getirilmesi arasındaki zaman aralığında, elde edilecek olan zeytinyağını etkileyecek ne gibi farklılıklar ortaya çıkmaktadır?
 41. Toplanarak zeytinyağı tesisine getirilmiş bulunan zeytinlerden yağ elde edilmesi için kullanılan temel üretim süreçleri kaç tanedir ve bunlar arasındaki farklar nelerdir?
 42. Kontinü yöntem nedir ve neden kullanılmaktadır?
 43. Taş baskı yöntemi nedir ve neden kullanılmaktadır?
 44. Antik pres yöntemi olarak adlandırdığınız yöntemin farkları ve özellikleri nelerdir?
 45. Buradan anlaşıldığı üzere antik pres olarak adlandırdığınız yöntem bütünlüklü, ilişkili ve etkileşimli bir tam süreç olarak tanımlanmaktadır. Kontinü ve taş baskı yöntemleri ise sadece tesis içi bir zeytinden zeytinyağı üretme alt-sürecini mi içermektedirler? Yoksa onlar da bütünlüklü birer süreç olarak tanımlanabilirler mi?
 46. Zeytinleri kırmadan zeytinyağı elde edilebilir mi?
 47. Zeytinleri kırma yönteminin kullanılmasının nedeni nedir?
 48. Söz konusu bu kırma yöntemlerinin yağ üzerinde bir etkisi var mıdır?
 49. Kırılmış zeytinlerden yağ elde etmenin kaç değişik yöntemi vardır ve bunlar da elde edilen yağı etkiler mi?
 50. Presleme hızı elde edilen zeytinyağını etkiler mi?
 51. Enuygun (optimal) presleme hızı ne kadardır ve bu hız nasıl tespit edilir?
 52. Kara su nedir?
 53. Kara su ve yağın ayrıştırılması ne kadar sürmektedir? Bu sürenin uzunluğu yağı etkiler mi?
 54. Kara su ile yağın ayrıştırılması için tek bir yöntem mi kullanılmaktadır?
 55. Kara su ile yağın ayrıştırılması için kullanılan yöntem zeytinyağını etkiler mi?
 56. Zeytinyağı depolanmasında kullanılan malzemeler, yöntemler vs. söz konusu zeytinyağının kalitesini anlaşılabilir bir düzeyde etkiler mi?
 57. Hava ya da daha doğrusu oksijenin zeytinyağı üzerindeki etkisi nasıldır ve bu etki ne düzeydedir?
 58. Güneş ışığının zeytinyağı üzerindeki etkisi nasıldır ve bu etki ne düzeydedir?
 59. Depolanan zeytinyağının içeriğini, kalitesini anlamlı düzeyde koruyarak ne kadar dayanması beklenir? Hangi dayanma süresi makul bir süre olarak kabul edilebilir?
 60. Depolanan zeytinyağının içeriğini, kalitesini anlamlı düzeyde koruyarak en fazla ne kadar dayanması sağlanabilir? Bunun için sağlanması gereken şartlar nelerdir?
 61. Zeytinin daldan toplanması ile zeytinyağının depolara konulması arasında geçen sürenin kalite açısından bir önemi var mıdır?
 62. Zeytinin daldan toplanması ile zeytinyağının depolara konulması arasında geçen sürenin büyüklüğü hangi düzeylerdeyse kabul edilebilir olarak algılanmalıdır?
 63. Zeytinyağı, kendisinin depodan kullanıcı eline ulaştırılması sürecinde kullanılan yöntemlerden veya malzemelerden etkilenir mi?
 64. Nasıl yani? Ciddi misiniz? Zeytinyağı canlı mıdır?

Dha – Ra – Mi – Fa – Sol – La – Si ...